Thi công coppha thép dầm cầu đổ tại chỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA 30/08/2022
thi-cong-coppha-thep-dam-cau-do-tai-cho

- Biện pháp thi công dầm cầu đổ tại chỗ dùng thi công một số đoạn dâm cong trên tuyến, biện pháp thi công bao gồm bản vẽ thiết kế , tính toán hệ đà giáo thi công, coppha thép 

- Trong file có đầy đủ bản vẽ, bản tính , khối lượng của hệ đà giáo , coppha thép thi dùng để thi công

- Link download :https://drive.google.com/file/d/15hKBJXWVf73xSN_VMhlUGlaCEpU7cQcX/view?usp=sharing